Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku ve haksız rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesini ve tüketicilerin korunmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. Haksız rekabet hukuku, ticari faaliyetlerde dürüstlük ilkesine aykırı davranışları yasaklar ve bunlara karşı yaptırımlar öngörür. Haksız rekabet hukuku, aynı zamanda ticari itibar, ticari sır, marka, patent, tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının ihlalini de kapsar.

Haksız rekabet hukuku alanında uzman ve profesyonel bir avukat olarak, müvekkillerime aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi için gerekli araştırma, inceleme ve delil toplama işlemlerinin yapılması
  • Haksız rekabetin sona erdirilmesi, zararın tazmini ve cezai sorumluluğun doğması için dava açılması veya sulh yoluyla çözüm sağlanması
  • Haksız rekabet davalarında müvekkilin haklarını savunmak üzere iddia veya savunma dilekçelerinin hazırlanması ve duruşmalara katılım sağlanması
  • Haksız rekabet davalarında alınan kararların icrası veya temyizi için gerekli işlemlerin takip edilmesi
  • Haksız rekabet konusunda müvekkile hukuki danışmanlık verilmesi ve bilgilendirilmesi
  • Haksız Rekabetin Tespiti Davaları,
  • Haksız Rekabetin Engellenmesi Davaları,
  • Haksız Rekabet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Haksız Rekabet Nedeniyle Tedbir ve Malların İmhası,
  • Haksız Rekabetle ilgili Ceza Davaları.

Haksız rekabet hukuku alanında sahip olduğum tecrübe, bilgi ve beceriler sayesinde, müvekkillerimin haklarını en iyi şekilde korumak ve menfaatlerini gözetmek için çalışmaktayım. Haksız rekabete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız veya haksız rekabetle suçlanıyorsanız, bana ulaşabilir ve profesyonel hizmetlerimden yararlanabilirsiniz.

 

 

Başa dön tuşu