Şirketler Hukuku

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim şirketlerde hisse devri, anonim şirket ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerini başka bir kişiye veya kuruma devretmesi işlemidir. Anonim şirketlerde hisse devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Anonim şirketlerde hisse devri, hem anonim şirketin hem de hisse senedi devreden ve devralan tarafların hak ve yükümlülüklerini etkileyen önemli bir hukuki işlemdir. Bu nedenle, anonim şirketlerde hisse devri yapmak isteyen ortakların, bu işlemin hukuki sonuçlarını iyi bilmeleri ve avukatlık hizmeti alarak işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

Anonim Şirketlerde Hisse Devrinin Türleri

Anonim şirketlerde hisse devri, hisse senetlerinin türüne göre farklı şekillerde gerçekleşebilir. Anonim şirketlerde hisse senetleri, nama yazılı veya hamiline yazılı olabilir. Nama yazılı hisse senetleri, sahibinin adının yazılı olduğu ve sadece sahibine ödeme yapılabilen hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisse senetleri ise, sahibinin adının yazılı olmadığı ve elinde bulunduran kişiye ödeme yapılabilen hisse senetleridir.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu’nun 489. maddesine göre, hisse senedinin zilyetliğinin devredilmesi ve devir beyanının anonim şirkete bildirilmesi ile gerçekleşir. Devir beyanı, anonim şirketin pay defterine kaydedilir ve böylece devralan kişi anonim şirket ortağı olur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri için anonim şirketin onayı gerekmez.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun 491. maddesine göre, sadece hisse senedinin zilyetliğinin devredilmesi ile gerçekleşir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri için anonim şirkete bildirim yapılması veya anonim şirketin onayı gerekmez.

Anonim Şirketlerde Hisse Devrinin Hukuki Sonuçları

Anonim şirketlerde hisse devri, hem anonim şirketi hem de hisse senedi devreden ve devralan tarafları ilgilendiren hukuki sonuçlar doğurur. Bu sonuçlardan bazıları şunlardır:

– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre oy hakkına sahip olurlar.
– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre kar payı alırlar veya zarara katılırlar.
– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre sermaye artırımına katılma hakkına sahip olurlar.
– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre bilgi alma ve denetleme hakkına sahip olurlar.
– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre genel kurula katılma ve genel kurul kararlarına itiraz etme hakkına sahip olurlar.
– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre anonim şirkete karşı dava açma hakkına sahip olurlar.
– Anonim şirkette ortaklık payı değişen ortaklar, yeni ortaklık paylarına göre anonim şirketin tasfiyesine katılma hakkına sahip olurlar.
– Anonim şirketin sermaye yapısı, hisse devri sonucunda değişebilir. Örneğin, anonim şirketin sermayesi azalabilir veya artabilir, anonim şirketin ortak sayısı azalabilir veya artabilir, anonim şirketin ortaklık yapısı değişebilir.
– Anonim şirketin yönetimi, hisse devri sonucunda değişebilir. Örneğin, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri değişebilir, anonim şirketin yönetim kurulu kararları değişebilir, anonim şirketin genel müdürü veya temsilcileri değişebilir.

Anonim Şirketlerde Hisse Devri İçin Avukatlık Hizmeti

Anonim şirketlerde hisse devri, hem anonim şirketi hem de hisse senedi devreden ve devralan tarafları ilgilendiren önemli bir hukuki işlemdir. Bu işlem, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yapılmalıdır. Aksi halde, hisse devri geçersiz olabilir veya taraflara hukuki sorumluluklar doğurabilir.

Anonim şirketlerde hisse devri yapmak isteyen ortakların, bu işlemin hukuki sonuçlarını iyi bilmeleri ve avukatlık hizmeti alarak işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir. Avukatlık hizmeti alan ortaklar, hisse devri işleminin kanuna uygun olarak yapılmasını sağlayabilir, hisse devri işleminde haklarını koruyabilir ve olası hukuki sorunları önleyebilirler.

Anonim şirketlerde hisse devri ile ilgili avukatlık hizmeti almak isteyen ortaklar, bizimle iletişime geçebilirler. Biz, anonim şirketlerde hisse devri konusunda uzmanlaşmış avukatlar olarak, sizlere profesyonel ve güvenilir bir şekilde hizmet vermeye hazırız.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

 

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu