AvukatlıkBilişim ve Teknoloji Hukuku

Bilişim Hukuku Avukatı Nedir?

Bilişim Hukuku Avukatı Nedir?

Bilişim teknolojileri, elektronik ve teknolojik dijital araçlar kullanılarak ve veriler sayısallaştırılarak bilgi aktarımına verilen genel isimdir. Bu bağlamda bilişim kavramı, kişisel bilgisayarlar, akılı telefonlar, tabletler, akıllı cihazlar gibi teknoloji araçları ile yapılan veri aktarımlarını ifade eder. Bunun yanında başta Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. sosyal medya platformları ile e-mail, WhatsApp vb. iletişim uygulamaları da bilişim sistemi olarak kabul edilir. Bu sistemler üzerinden işlenen siber suçlara veya bu sistemlerde kullanılan verilerin özel hukuka ilişkin davalarına yönelik olarak çalışan avukatlara Bilişim Avukatı denilmektedir.

Bilişim avukatı kavramının yanında genel yaygın kullanım itibariyle “bilişim suçları avukatı” ya da “siber suçlar avukatı” olarak da anıldığı görülmektedir. Bununla beraber bilişim avukatı kavramı, sadece ceza hukukuna ilişkin mevzuatta tanımlanan bir uzmanlık alanı olmasa dahi uygulama itibariyle bilişim hukukunun bilişim yoluyla dolandırıcılık, siber zorbalık, telif ve marka hakkı ihlalleri gibi birçok konuyu kapsaması nedeniyle bilişim avukatlığının da kendi içinde birçok alan barındırdığı bir gerçektir.

Bilişim Avukatı Çalışma Alanları

Alanında uzman bir bilişim avukatının, bilişim teknolojilerini konu alan her türlü dava ve hukuki işlemle ilgilenmesi ve çözüm üretebilmesi beklenir. Başta, bilişim sistemine girme suçu, bilişim sistemini engelleme, bozma ve yok etme suçu, yasak program kullanma suçu ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlarına yönelik yasal süreçler, bunların yanında Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp veya başka sosyal medya araçları kullanılarak işlenen suçlar bilişim avukatının çalışma alanlarına girmektedir.

İzinsiz olarak paylaşılan ve yayılan fotoğraf, video vs. içeriklerin internetten kaldırılması da aynı şekilde bilişim avukatının ilgilendiği konulardandır. Video, fotoğraf ya da yazışmaların izinsiz olarak yayılması halinde bu içeriklerin kaldırılması için gerekli işlemleri yapabilir. Ayrıca kişi ve firmaların itibarları kötü etkileyecek gerçek dışı veya ölçüsüz haberlerin veya yorumların internet ortamından kaldırılmasını da sağlayabilir.

Bilişim Avukatı Ne Tür Davalara Bakar?

İnternet teknolojileri ve sosyal medya kullanımının artmasıyla bu sayılan platformlardan hakaret, tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçların işlenmesi de artmıştır. Bilişim avukatı sosyal medya üzerinden işlenen suç ve haksız fiillere karşı da gereken yasal süreci üstlenebilmektedir.

İzinsiz olarak paylaşılan ve yayılan yahut bir suça alet edilen fotoğraf, video vs. içeriklerin internetten kaldırılması da aynı şekilde bilişim avukatının ilgilendiği temel konulardandır. Video, fotoğraf ya da yazışmaların izinsiz olarak yayılması halinde bu içeriklerin kaldırılması için Bilişim Avukatı gerekli işlemleri yapabilir. Ayrıca kişi ve firmaların itibarları kötü etkileyecek gerçek dışı veya ölçüsüz haberlerin veya yorumların internet ortamından kaldırılmasını da sağlayabilir.

Boşanma davaları başta olmak üzere, başka bir çok özel hukuk davasında bilişim sistemlerinden yapılan yazışmalar, görüntüler ve kayıtlar delil niteliği taşıyabildiğinden özel hukuka yönelik davalarda Bilişim Avukatı etkin çalışabilir.

Bilişim Avukatı Nerede?

Bilişim Avukatının çalıştığı sabit bir şehir pek tabii olmakla birlikte, internet ve diğer bilişim kanallarıyla işlenen suçların, herhangi bir şehre özgü olmadığı da düşünüldüğünde, yetkin ve tecrübeli bir Bilişim Avukatı ülkenin her yerindeki bilişim sorunları ve hukuk ve ceza davalarına aynı etkin ve güçlü çalışma prensibi ile çözüm üretir.

Bilişim Avukatı Ankara

Bilişim avukatı Ankara şehrine özel olarak faaliyet göstermeyen, internet gibi merkeziyeti olmayan büyük ve ülkeler üstü mecralarda, yaşanan her duruma özgü ve hızlı çözümler üretmeyi gerekli kılan, bu da şehir önceliğinden öte tecrübeyi önceliğe alan bir konudur.

Bilişim Suçu veya Siber Suçlar Nelerdir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan bilişim suçları şunlardır:

 • TCK Md. 243 : Bilişim Sistemine Girme Suçu,
 • TCK Md. 244 : Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu,
 • TCK Md. 245 : Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu,
 • TCK Md. 245 :A, Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu,
 • TCK Md. 135 : Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu,
 • TCK Md. 136 : Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu,
 • TCK Md. 138 : Verilerin Yok Edilmemesi Suçu,
 • TCK Md. 124 : Haberleşmenin Engellenmesi Suçu,
 • TCK Md. 132 : Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu,
 • TCK Md. 142 : Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu,
 • TCK Md. 158 : Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu.

Konuyu en basitinden ceza hukuku bakımından ele alarak başlarsak, bilişim alanındaki suçlar, bu hukuk dalının en güncel ve en hızlı değişim gösteren konularından birini oluşturmaktadır. Bundan yıllar önce hiç veya açıkça öngörülemeyen ve dolayısıyla suç tipleri arasında düzenlenmeyen birtakım yeni fiiller ortaya çıkabildiği gibi, mevcut suç tipleriyle öngörülen fiillerin yeni yöntemlerle işlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda kanun koyucunun da bu alandaki değişim ve gelişmelere paralel olarak mevcut düzenlemelerini değiştirmesi ya da yeni düzenlemeler yapması gerekmiştir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 505 584 41 16
Mail: bengimemis@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu