Şirketler Hukuku

Hisse Devri Sözleşmesi Örneği Şirketler Hukuku

Hisse Devri Sözleşmesi Örneği

*** Şirket Hisse Devirlerinde,

Devir hususunu gündeme alan Bir Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu kararı da alınmalıdır. 

Bahsolunan şirket devir kararı örneğine buradan ulaşabilirsiniz.***

ÖNEMLİ : Pay devirleri Noter huzurunda yapılmalı, “bildirici geçerlilik” için de şirketin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve ilan edilmelidir.

LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMESİ

DEVİR EDEN :

DEVİR ALAN :

DEVREDİLEN PAY :

DEVİR BEDELİ :

Ticari merkezi …………………… adresinde bulunan ……………….. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün …….. sicil numarasında kayıtlı bulunan ………………….. Vergi Dairesinde ……………….. Vergi Kimlik Numarasında kayıtlı ……………….. ünvanlı şirket ortaklarından ben devreden …… adı geçen şirketteki ……… payımı şirket aktif ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte ………. isimli kişiye ……………….. bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım.

Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı  rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir alım ön alım ve geri alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmünün ve özetle Türk Ticaret Kanunu’nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığını, genel kurul onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olacağını, şirket genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi müspet tüm zararlarını karşılayacağımı, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün kanuni süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adımın silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben devralan ……………….. payını devir eden …………….. isimli kişinin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki ….. payımı, bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleri ile birlikte ………………… bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim.

Devir aldığım şirket paylarını devredenin beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığımı, devredenin payların devri konusunda gereken  her türlü işlemi tek başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret Kanunu’nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicil müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden – Ad Soyad – İmza

Devir Alan – Ad Soyad – İmza

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu