Avukatlık

Memur Sicil İşlemleri

Memur Disiplin Suçlarında Sicil İşlemleri

Memur Sicili Nedir? Nasıl Tutulur?

Memur olarak kısaltılarak kullanılan Kamu Görevlilerinin sicili, her kamu görevlisinde aynı esas ve usullere tabi olacak şekilde kendi özlük dosyalarında tutulur. Özlük dosyası (sicil), memurun mesleki bilgileri ile açılışı yapılan, ödül ve başarı durumunu gösterir bilgiler ve hakkında yapılmış idari inceleme (tahkikat), cezai inceleme (soruşturma) yargılamaların (kovuşturma) temel bilgilerini ve işlem içeriklerini, herhangi bir disiplin cezası uygulandı ise ceza bilgilerini, hakkında cezai hüküm kuruldu ise hükmün künyesini ve adli sicile yansıyan durumunu içerir bilgiler toplamından oluşan dosyadır ve her memur için ayrı ayrı tüm meslek yaşamları boyunca tutulmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memur özlük dosyası (sicili)na ilişkin hükümler 6111 Sayılı Torba Yasa ile yürürlükten kaldırılmış ve Devlet Personeli Teşkilatı (yeni adıyla Devlet Personel Başkanlığı) tarafından yapılan Kamu Personeli 2 Seri Nolu Genel Tebliği‘nde sicile ilişkin hükümler uygulanmaya başlanmıştır.

Memur Özlük Dosyası Hangi Bilgi ve Belgeleri İçerir?

Memur dosyası 8 bölümden oluşmakta olup; dördüncü bölümünde personelin geçirdiği disiplin soruşturmalarına ilişkin evrak, hakkında yargı organlarınca verilmiş idari ve cezai karar örnekleri, inceleme ve denetim raporları, görevden uzaklaştırma uygulandı ise uzaklaştırma karar evrakı yer almaktadır. Beşinci bölümde ücret harcırah ve sair parasal haklar, emeklilik bilgileri düzenlenir. Altıncı bölümde derece ve kademe durumu, ilerleme çizelgesi, adaylık ve kadro bilgileri bulunmakta olup, sekizinci bölümde de bölümler kapsamına girmeyen diğer bilgi ve belgeler saklanmaktadır.

Memur Disiplin Cezaları ve Sicile Kaydı

3935 Sayılı 2021 yürürlük tarihli Memur Disiplin Yönetmeliği ve atıfta bulunduğu hükümler uyarınca hakkında disiplin soruşturması yürütülmüş ve sonucunda disiplin cezasına muhatap edilmiş kamu görevlileri, 657 Sayılı Kanunun 133. maddesi gereğince özlük dosyalarına derhal ceza işlenmesi ile muhatap olmaktadır. Verilen ceza hakkında aynı zamanda üst disiplin amirine de bilgi verilmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulandığı takdirde ceza ayrıca Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmektedir. Bu işlem örgüsünden de görüldüğü üzere memur disiplin cezaları kesinleşmeden sicile (özlük dosyasına) işlenmekte ve idari sonuçlar doğurmaktadır.

Cezanın Üst Mercie İtirazı ve Sicilden Silinmesi

Memura uygulanan disiplin cezasının, üst mercie itirazı neticesinde kaldırılması söz konusu olabilir. Aynı şekilde, verilen disiplin cezasının üst merciye itirazının reddolunması sonucunda ilgili kamu personeli tarafından, üst mercie başvuru idari başvuru kabul edilerek, tabi olunan 60 günlük süre içerisinde iptal davasına konu edilmesi ve yapılan idari yargılama sonucunda cezanın iptali söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda verilen disiplin cezası hiç verilmemiş gibi hüküm doğurur.

Ancak bilinmelidir ki sicile kaydedildikten sonra iptal edilen yahut itirazen kaldırılan disiplin cezası otomatik olarak sicilden silinmemektedir. Bu tip durumlarda, verilen cezanın özlük dosyasından silinmesini üst amirden yahut Devlet Personel Başkanlığı’ndan talep etmek gereklidir.

Cezanın Belli Bir Süre Geçtikten Sonra Sicilden Silinmesi

Verilen ve infazı başlayan disiplin cezası, infazının tamamlanmasından sonra belli sürelerin geçmesini takiben sicilden silinebilir hale gelmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca, “..Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir..” Devamında düzenlendiği şekilde, memurun bu süreç içerisindeki tutum ve davranışları, bu isteğini haklı kılacak şekilde tezahür eder ise isteği kabul edilerek silme işlemi yapılır.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu