AvukatlıkCeza Hukuku

Müstehcenlik Suçu: TCK md.226

Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen ve toplumun ahlaki değerlerine aykırı davranışları cezalandıran bir suç türüdür. Bu suç, genel olarak cinsel içerikli yayınlar yapmak, dağıtmak, satmak, ithal etmek veya bunlara aracılık etmek şeklinde işlenebilir. Müstehcenlik suçunun cezası, eylemin niteliğine, işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre değişiklik gösterir.

Bununla beraber müstehcenlik de normatif bir kavram olup, toplumda hakim olan değer ölçütlerine göre belirlenir. Yargıtay’ın uygulamasına göre, müstehcenlik olgusunu tespit etmek için sadece belirli bir kesimde kabul edilen değer yargılarına değil, toplumun genelini ve demokratik toplum düzenine ilişkin davranış kurallarını esas almak gereklidir. Bu bağlamda, suça konu ürünün toplumun genel ahlak ve edep normlarına karşı açık bir saldırı niteliğinde olup olmadığı, özellikle çocukların zararlı etkilerinden korunup korunması gerektiği gibi objektif kriterlere dayalı olarak değerlendirilmelidir.

Müstehcenlik Suçu Nasıl İşlenir?

TCK 226. maddeye göre, müstehcenlik suçu şu şekillerde işlenebilir:

– Müstehcen yayın yapmak: Cinsel içerikli kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, resim, ses veya görüntü kaydı gibi her türlü materyali hazırlamak, basmak veya çoğaltmak.
– Müstehcen yayın dağıtmak: Cinsel içerikli materyalleri dağıtma, teşhir etme, ilan etme veya reklamını yapma.
– Müstehcen yayın satmak: Cinsel içerikli materyalleri satma, kiraya verme veya başka bir şekilde ticaretini yapma.
– Müstehcen yayın ithal etmek: Cinsel içerikli materyalleri yurt dışından getirme veya getirtme.
– Müstehcen yayına aracılık etmek: Cinsel içerikli materyallerin hazırlanması, basılması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması veya ithal edilmesine yardım etme.

Müstehcenlik Suçu Hangi Durumlarda Ağırlaşır?

TCK 226. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bazı hallerde, müstehcenlik suçunun cezası artırılır. Bu haller şunlardır:

– Eylemin alenen işlenmesi: Cinsel içerikli materyallerin umuma açık yerlerde veya herkesin görebileceği şekilde yapılması, dağıtılması, satılması veya ithal edilmesi.
– Eylemin çocuklara yönelik olması: Cinsel içerikli materyallerin çocukların cinsel istismarını konu alması veya çocukların cinsel yönden gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde hazırlanması, dağıtılması, satılması veya ithal edilmesi.
– Eylemin çocuklara karşı işlenmesi: Cinsel içerikli materyallerin çocuklara gösterilmesi, verilmesi, satılması veya başka bir şekilde ulaştırılması.
– Eylemin meslek ve sanat icrasına ilişkin olması: Cinsel içerikli materyallerin meslek veya sanat icrası sırasında kullanılması veya bunların meslek veya sanat icrasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanması, dağıtılması, satılması veya ithal edilmesi.

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

TCK 226. maddeye göre, müstehcenlik suçunun cezası şöyledir:

– Müstehcenlik içeren sesli veya görüntülü bir iletiyi veya görüntüyü başkasına gönderen veya ulaştıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

– Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali basan, çoğaltan, satan, kiraya veren, dağıtan, ithal eden veya ihraç eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

– Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali umuma açık yerlerde sergileyen veya gösteren kişi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

– Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali internet ortamında yayınlayan veya erişime açan kişi, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu cezaların yanında, failin müstehcenlik içeren materyali çocuklara yönelik olarak hazırlaması, dağıtması, sergilemesi veya yayınlaması halinde ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca failin bu suçu meslek ve sanat icrasından doğan nüfuzunu kullanarak işlemesi halinde meslek ve sanatından yasaklanma cezasına da hükmedilir.

Müstehcenlik Suçuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Müstehcenlik suçuyla ilgili merak edilen bazı sorular ve cevapları şunlardır:

– Müstehcenlik suçunun şikayete bağlı olup olmadığı: Müstehcenlik suçu, kamu davasıyla takip edilen bir suçtur. Bu nedenle, mağdurun şikayetçi olması gerekmez. Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşması halinde, resen soruşturma başlatabilir.
– Müstehcenlik suçunun zaman aşımı süresi: Müstehcenlik suçu, 8 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve bu süre içinde dava açılmazsa, suçtan dolayı kovuşturma yapılamaz.
– Müstehcenlik suçunun ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması: Müstehcenlik suçu, erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamına giren bir suç değildir. Bu nedenle, bu suçtan mahkum olan kişiye, bu yollardan biri uygulanamaz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu