AvukatlıkRekabet Hukuku

Rekabet Kanununun İhlali ve Kartel Tazminatı

Rekabet Kanununun İhlali ve Kartel Tazminatı

Rekabet hukuku, piyasada rekabetin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve tüketicilerin korunmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. Rekabet hukukunun temel kurallarından biri, piyasa aktörlerinin rekabeti bozucu davranışlardan kaçınmasıdır. Rekabeti bozucu davranışlar, rekabet kanununda belirtilen yasaklar kapsamında değerlendirilir. Bu yasaklardan biri de kartel oluşturmaktır.

Kartel, piyasa aktörlerinin aralarında anlaşarak veya uyumlu eylemde bulunarak rekabeti kısıtlamalarıdır. Örneğin, fiyat belirleme, pazar bölüşme, üretim kısıtlama gibi eylemler kartel oluşturur. Karteller, rekabet kanununa göre ağır bir ihlal olarak kabul edilir ve ciddi yaptırımlara tabidir. Rekabet kanunu, kartel oluşturanlara idari para cezası verilmesini öngörmektedir. Ayrıca, kartelden zarar görenler, kartel oluşturanlardan tazminat talep edebilirler.

Kartel Tazminatı Nedir?

Kartel tazminatı, kartelden zarar gören kişi veya kurumların, kartel oluşturanlardan zararlarının giderilmesini istemeleridir. Kartelden zarar görenler, kartelin varlığının ve zararın miktarının ispatlanması halinde, kartel oluşturanlardan manevi ve maddi tazminat talep edebilirler.

Kartel tazminatı talebinde bulunabilmek için, öncelikle kartelin varlığının resmi olarak tespit edilmesi gerekir. Bu tespit, Rekabet Kurumu tarafından yapılan bir soruşturma sonucunda verilen bir kararla yapılabilir. Rekabet Kurumu, kartel oluşturduğunu tespit ettiği kişi veya kurumlara idari para cezası verir ve bu kararı resmi gazetede yayınlar. Bu karar, kartelden zarar görenler için bir delil niteliği taşır.

Kartelden zarar görenler, Rekabet Kurumu’nun kararının kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde kartel oluşturanlara karşı dava açabilirler. Dava açmak için, kartelden zarar gördüğünü ve zararın miktarını ispat etmek gerekir. Zararın miktarını ispat etmek için, genellikle uzman bilirkişi raporlarına başvurulur. Uzman bilirkişi raporları, kartelin piyasaya etkisini ve zarar görenlerin uğradığı kaybı hesaplayan raporlardır.

Kartel tazminatı davalarında, davalılar arasında müteselsil sorumluluk ilkesi uygulanır. Bu ilke, her bir davalının diğerleriyle birlikte davacının tüm zararından sorumlu olduğu anlamına gelir. Yani davacı, davalılardan herhangi birinden tüm zararını talep edebilir. Davalılardan biri davacıya tüm zararı öderse, diğer davalılardan alacağı kısmını rücu edebilir.

Kartel Tazminatı Davalarında Avukatlık Hizmetleri

Kartel tazminatı davaları, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından yürütülmelidir. Çünkü bu davalar, hem hukuki hem de ekonomik açıdan karmaşık ve teknik konular içermektedir. Kartel tazminatı davalarında avukatlık hizmetleri, şunları kapsamaktadır:

– Kartelden zarar görenlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek,
– Kartel oluşturanlara karşı dava açmak veya dava dosyasına müdahil olmak,
– Kartelin varlığını ve zararın miktarını ispat etmek için delil toplamak ve sunmak,
– Uzman bilirkişi raporlarını hazırlamak veya değerlendirmek,
– Dava sürecini takip etmek ve savunma yapmak,
– Dava sonucunda alınan kararları temyiz etmek veya icra etmek.

Kartel tazminatı davaları, rekabet hukukunun önemli bir parçasıdır. Bu davalar, kartellerin önlenmesi ve rekabetin korunması için caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Ayrıca, kartelden zarar görenlerin haklarını aramaları ve zararlarını gidermeleri için bir imkan sağlamaktadır. Bu nedenle, kartel tazminatı davalarında avukatlık hizmetleri, hem hukuki hem de ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

 

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu