Şirketler Hukuku

Şirket Kuruluşunun Yasal Süreci

Şirket Kuruluşunun Yasal Süreci

Şirket kurmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı en önemli konulardan biri de şirket kuruluşunun yasal sürecidir. Şirket kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli aşamaları ve prosedürleri olan bir işlemdir. Bu yazıda, şirket kuruluşunun yasal süreci hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Şirket Türünü Belirlemek

Şirket kuruluşunun ilk adımı, şirket türünü belirlemektir. Şirket türü, şirketin yapısı, ortakların sorumlulukları, vergilendirilmesi ve yönetimi gibi konularda etkili olmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan şirket türleri şunlardır:

– Kollektif şirket: İki veya daha fazla gerçek kişinin ticari bir işletmeyi ortak mülkiyet altında işletmek üzere kurdukları şirkettir. Ortaklar, şirketin borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsil olarak sorumludurlar.
– Komandit şirket: Bir veya daha fazla komandite ortağın sınırlı sorumlu olduğu ve bir veya daha fazla komanditer ortağın sınırsız sorumlu olduğu şirkettir. Komandite ortaklar, şirkete sermaye koyarak katılırlar. Komanditer ortaklar ise şirketi yönetirler ve ticari unvanı kullanırlar.
– Anonim şirket: Sermayesi belirli paylara bölünmüş olan ve esas sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunan şirkettir. Ortaklar, şirkete verdikleri paylarla sınırlı olarak sorumludurlar. Anonim şirketler, halka açık veya kapalı olabilirler.
– Limited şirket: En az bir ve en çok elli gerçek veya tüzel kişinin belirli bir sermaye ile kurdukları ve esas sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunan şirkettir. Ortaklar, şirkete verdikleri sermaye paylarıyla sınırlı olarak sorumludurlar.
– Kooperatif şirket: Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini sağlamak üzere işletme kurmak veya işletmelerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan ve üye sayısı değişebilen şirkettir.

Şirket türünü belirlerken, girişimcilerin ihtiyaçlarına, beklentilerine, risk algılarına ve kaynaklarına göre karar vermeleri gerekmektedir.

Şirket Unvanını Tescil Ettirmek

Şirket kuruluşunun ikinci adımı, şirket unvanını tescil ettirmektir. Şirket unvanı, şirketi temsil eden ve ticari hayatta kullanılan isimdir. Şirket unvanının seçimi ve tescili, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre yapılır.

Şirket unvanının seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

– Şirket unvanı, Türkçe olmalıdır. Ancak yabancı kelimeler de kullanılabilir.
– Şirket unvanı, şirket türünü belirtmelidir. Örneğin anonim şirketler için “A.Ş.”, limited şirketler için “Ltd. Şti.” ibareleri kullanılmalıdır.
– Şirket unvanı, şirketin faaliyet konusunu yansıtmalıdır. Ancak çok genel veya çok özel ifadelerden kaçınılmalıdır.
– Şirket unvanı, başka bir şirketin unvanıyla karıştırılmamalıdır. Bu nedenle, Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden unvan araştırması yapılmalıdır.

Şirket unvanının tescili için, şirket kurucularının Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Tescil işlemi tamamlandığında, şirket unvanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.

Şirket Sözleşmesini Hazırlamak ve Noterden Onaylatmak

Şirket kuruluşunun üçüncü adımı, şirket sözleşmesini hazırlamak ve noterden onaylatmaktır. Şirket sözleşmesi, şirketin kuruluşunu, işleyişini, haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen temel belgedir. Şirket sözleşmesinin içeriği, Türk Ticaret Kanunu’na göre değişmektedir. Ancak genel olarak şu bilgileri içermelidir:

– Şirket unvanı
– Şirket merkezi
– Şirket süresi
– Şirket sermayesi
– Şirket payları
– Şirket yönetimi
– Şirket denetimi
– Şirket kar ve zararının dağıtımı
– Şirketin feshi ve tasfiyesi

Şirket sözleşmesinin hazırlanmasında, girişimcilerin profesyonel bir hukuki destek alması tavsiye edilmektedir. Çünkü şirket sözleşmesi, şirketin geleceğini etkileyen önemli bir belgedir. Şirket sözleşmesinin noterden onaylanması için, şirket kurucularının notere başvurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Vergi Dairesine Başvurmak ve Vergi Levhası Almak

Şirket kuruluşunun dördüncü adımı, vergi dairesine başvurmak ve vergi levhası almaktır. Vergi levhası, şirketin vergi mükellefi olduğunu gösteren belgedir. Vergi levhasının alınması için, şirket kurucularının bağlı oldukları vergi dairesine başvurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Vergi levhasının alınmasından sonra, şirketin vergi numarası oluşur.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurmak ve Sicil Numarası Almak

Şirket kuruluşunun beşinci adımı, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmak ve sicil numarası almaktır. Sicil numarası, şirketin sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgedir. Sicil numarasının alınması için, şirket kurucularının bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Sicil numarasının alınmasından sonra, şirketin sigortalı çalışanlarını bildirmesi gerekmektedir.

Şirket Kuruluşu Sürecinde Avukat Desteği

Şirket kuruluşu, girişimciler için heyecan verici bir süreçtir. Ancak, bu süreçte birçok yasal prosedür, belge ve izin gerekmektedir. Bu nedenle, şirket kuruluşunun yasal sürecinde avukat desteği almak, girişimcilerin hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Bu yazıda, şirket kuruluşunun yasal sürecinde avukat desteği veya avukat hizmeti almanın faydalarını alt başlıklar halinde inceleyeceğiz.

1. Şirket Türünün Belirlenmesi

Şirket kuruluşu öncesinde, girişimcilerin hangi şirket türünü seçeceklerine karar vermeleri gerekmektedir. Şirket türü, şirketin yapısı, ortakların sorumlulukları, vergilendirilmesi ve muhasebe işlemleri gibi konularda etkili olmaktadır. Bu nedenle, şirket türünün doğru belirlenmesi, şirketin geleceği açısından önemlidir. Avukat desteği alarak, girişimciler şirket türlerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilir, kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun olanı seçebilirler.

2. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması

Şirket kuruluşu için en önemli belgelerden biri şirket sözleşmesidir. Şirket sözleşmesi, şirketin kuruluş amacı, faaliyet konusu, ortakların hak ve yükümlülükleri, sermaye miktarı, kar ve zarar paylaşımı gibi hususları içermektedir. Şirket sözleşmesinin hazırlanması sırasında, avukat desteği almak, girişimcilerin yasal zorunluluklara uygun bir şekilde sözleşme hazırlamalarına ve olası anlaşmazlıkları önlemelerine yardımcı olabilir.

3. Şirket Kuruluş İşlemlerinin Takibi

Şirket kuruluşu için gerekli olan diğer belge ve işlemler ise şunlardır:

– Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru
– Vergi Dairesine kayıt
– Ticaret Odasına üyelik
– Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim
– İmza sirkülerinin hazırlanması
– Şirket kaşesi ve defterlerin temini

Bu işlemlerin tamamlanması için gerekli olan evrakların hazırlanması, başvuruların yapılması ve takip edilmesi zaman ve emek gerektiren bir süreçtir. Avukat hizmeti alarak, girişimciler bu işlemleri kolayca ve hızlıca gerçekleştirebilirler.

4. Şirket Kuruluş Sonrası Danışmanlık

Şirket kuruluşu sonrasında da avukat desteği almaya devam etmek, girişimciler için faydalı olabilir. Avukatlar, şirketin faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği yasal sorunlara çözüm bulabilir, şirketin haklarını koruyabilir, sözleşme hazırlama ve inceleme gibi hizmetler verebilirler. Ayrıca, avukatlar şirketin büyüme ve gelişme stratejilerine katkı sağlayabilir, ortaklık yapısı, sermaye artırımı veya azaltımı, şube açma veya kapatma gibi konularda danışmanlık verebilirler.

Sonuç

Şirket kuruluşu, girişimciler için önemli bir adımdır. Bu adımı atarken, yasal süreçleri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak, şirketin başarısı için kritik bir faktördür. Bu nedenle, şirket kuruluşunun yasal sürecinde avukat desteği veya avukat hizmeti almak, girişimcilerin hem kendilerini hem de şirketlerini güvence altına almalarına yardımcı olabilir.

 

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

 

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu