AvukatlıkCeza Hukukuİdare Hukuku

Temyiz Nedir? Ne Kadar Sürer?

Temyiz Nedir?

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu hükmün yeniden incelenmesi için yapılan kanun yolu başvurusu temyizdir. Bir başka deyişle dosyanın üst mahkemeye taşınması olarak nitelendirilir. Taraflar temyiz başvurusu yaparken istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesi veya bozulması talebinde bulunur. İstinaf mahkemesi kararının tefhimi veya tebliğinden itibaren 15 gün, temyizin süresi olarak nitelendirilir. Süre içerisinde ilk karar verilen gün hesaba katılmaz ve tefhim/tebliğ hesabı bu günü izleyen günden itibaren yapılır. 15 günlük sürenin son gününün tatil gününe denk gelmesi durumunda son gün olarak için bir sonraki iş günü kabul edilir.

Kimler Temyiz Hakkına Sahiptir?

Temyiz işlemini yapabilmek için davanın tarafı konumunda olmak gereklidir. Davada yargılanan ve hakkında hüküm kurulan kişi bu hakkı kullanabilir. Ayrıca temyiz hakkından yararlanabilecek olanlar sanığın yasal temsilcileri, avukatı veya eşi olup, davaya müdahil olan kişiler arasında şikayetçiler, mağdurlar, suçtan zarar gören üçüncü kişiler de dava tarafı olduklarından yerel mahkeme kararını temyiz hakkına sahiptirler. Cumhuriyet savcısı da belli koşulların oluşması halinde temyiz başvuru hakkı olan mercilerdendir.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yargıtay ilgili Hukuk veya Ceza Dairesine hitaplı olarak istinaf kararını veren bölge adliye mahkemesine, yada hükmü veren ilk derece mahkemesine dilekçe verilmesiyle başvurusu gerçekleştirilir. Sanık tutuklu olsa da yasal hakkının başvurusunu yapabilir. Başvuruyu gerçekleştirmek için bulunduğu cezaevi müdürlüğüne dilekçeyi göndererek temyiz incelemesi yapılmasını talep edebilir.

Temyiz Dilekçesinde Temyiz Sebebini Belirtmek Zorunludur:

Temyiz dilekçesinde bu yasal hakkın neden istenildiğine dair sebeplerin belirtilmesi zorunludur. Ceza yargılamasında Yargıtaya gönderilen ancak temyiz nedenleri belirtilmeyen temyiz dilekçeleri Yargıtay tarafından reddolunur. Aynı şekilde, belirtilen temyiz sebeplerinin somut niteliği olan nedenler olması gerekir. Kararın hukuka aykırı olduğu şeklinde yazılan beyanlar geçerli temyiz nedeni olarak kabul edilebilmektedir.

Gönderilen dilekçelerde gerekli nedenler belirtilmediği takdirde temyiz başvurusu usulen reddedilir ve kesin hukuka aykırılık halleri dahi resen incelenmez. Temyiz sebebi belirtilerek yapılan başvuruda ise öne sürülen nedenleri esas alarak Yargıtay inceleme yapar ve sadece bu nedenlere bağlı olarak temyiz hükmü verir.

Temyiz Başvurusu Usulünde Hata Yapılması Halinde:

Yasal hak olarak kullanılan temyiz başvurusunda dilekçe yanlış birime ya da mahkemeye gönderilmiş olabilir. Bu durumlarda hak kaybolması söz konusu değildir. Temyiz süresi içinde başvuru yapıldı ise dilekçe geçerliliğini korur ve yanlış gönderilen birim, başvuruyu asıl ilgili olan birime gönderir. Yetkili olmadığı halde temyiz dilekçesini alan mercii, dilekçeyi derhal görevli ve yetkili mahkemeye göndermekle yükümlüdür.

Temyize Kapalı İstinaf Kararları:

  • Aynı hükümde yer alan toplamı 5 yılı geçmeyen hapis cezaları
  • İlk defa bölge adliye mahkemesince verilen mahkumiyet kararı dışında ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar hapis cezası olan suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezaları
  • Adli para cezasının reddi kararları
  • Düşme kararları

Temyiz Başvurusu ve Etkisi

Temyiz başvurusu hükmün kesinleşmesini önler. Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen istinaf hükmü, temyiz edilmesi halinde işleme girmez. Ancak Yargıtay’dan gelecek kararın sonucunda hüküm işleme konulabilir.

Temyiz İncelemesi Ne Kadar Sürer?

Temyiz incelemesinin ne kadar süreceği, tamamen, incelemeyi yapacak olan hukuk veya ceza dairesinin iş bölümü ve iş programına bağlıdır. Bu sebeple dosya incelemesinin ne kadar sürede tamamlanacağı, temyiz edilen dosyadaki hüküm sayısına, dosyaya bakan dairenin iş yüküne bağlı olarak, birkaç ay yada birden fazla yıl sürebilmektedir. Bu konuda önceden yapılan süreç tahminleri geçerliliği olmayan tahminlerdir.

Temyiz ve Temyiz Süreci Nedir; Temyiz ve Duruşma

İncelemeler dosya üzerinden yapılmakta olup, 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde Yargıtay duruşma yapma kararı verebilir. Taraflar ayrıca duruşma talebinde bulunabilir. Sanık tutuksuz yargılanıyorsa avukatı ile bu duruşmalarda fiziken yer alabilir. Ancak tutuklu şekilde yargılanıyor ise sanığın temyiz duruşmasında hazır bulunma hakkı yoktur.

Temyiz İncelemesi ve Hükmün Bozulması

Yargıtay Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu hükmü bozar ise, dosya tekrardan kararın bozulduğu ilk mahkemeye gönderilir. Dosya kendisine iade edilen yerel mahkeme ise dava taraflarını davet ederek duruşmalı yargılama ise duruşmalı olarak, değilse dosya üzerinden, eski hükümde direnme kararı alabilir ya da yeni bir hüküm verebilir. Bozma sonrası yapılacak yeni yargılamada, sanığın bozmadan önce kazanılmış hakları dikkate alınarak yargılama yapılır. Yargıtay’dan verilen bozma kararına uyulması durumunda istinaf aşamasında bölge adliye mahkemelerinin verdiği karara karşı istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmadan başvuru yoluna gidilebilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu