Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, şirket kuruluşu, yönetimi, devri, birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi gibi konularda şirketlere ve ortaklara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku alanında uzman bir avukat, şirketlerin karşılaşabileceği hukuki sorunları önceden tespit ederek önleyici tedbirler almakta, şirketlerin hak ve menfaatlerini korumakta ve gerekli durumlarda şirketleri mahkemelerde veya alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında temsil etmektedir.

Şirketler hukuku alanında uzman avukatlık hizmeti veren Memiş Hukuk Ofisi, https://memis.av.tr/ sitesinde belirttiği gibi, şirketlerin kuruluşundan itibaren ihtiyaç duydukları her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Memiş Hukuk Ofisi’nin çalışma alanları arasında şunlar yer almaktadır:

– Şirket kuruluşu: Memiş Hukuk Ofisi, şirket kuruluşu aşamasında müvekkillerine en uygun şirket türünü seçmelerinde yardımcı olmakta, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, noter işlemleri, ticaret sicili kaydı, vergi dairesi kaydı gibi işlemleri takip etmekte ve şirket kuruluşunu en kısa sürede tamamlamaktadır.
– Şirket yönetimi: Memiş Hukuk Ofisi, şirket yönetimi ile ilgili olarak genel kurul toplantılarının yapılması, karar defterlerinin tutulması, ortaklar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevleri, denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevleri gibi konularda hukuki danışmanlık vermektedir.
– Şirket devri: Memiş Hukuk Ofisi, şirket devri işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sağlamakta, devir sözleşmesinin hazırlanması, devir bedelinin belirlenmesi, devir işlemlerinin ticaret siciline tescili gibi konularda yardımcı olmaktadır.
– Şirket birleşmesi: Memiş Hukuk Ofisi, şirket birleşmesi işlemlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık vermektedir. Şirket birleşmesinin tarafları arasında yapılacak protokolün hazırlanması, birleşme oranının belirlenmesi, birleşme işlemlerinin ticaret siciline tescili gibi konularda hizmet vermektedir.
– Şirket bölünmesi: Memiş Hukuk Ofisi, şirket bölünmesi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Şirket bölünmesinin tarafları arasında yapılacak protokolün hazırlanması, bölünme oranının belirlenmesi, bölünme işlemlerinin ticaret siciline tescili gibi konularda yardımcı olmaktadır.
– Şirket tasfiyesi: Memiş Hukuk Ofisi, şirket tasfiyesi işlemlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık vermektedir. Şirket tasfiyesinin nedenleri, usulleri, süreçleri ve sonuçları ile ilgili olarak bilgilendirme yapmakta, tasfiye memurlarının seçimi ve görevleri, alacaklıların hakları, tasfiye sonrası ortakların sorumlulukları gibi konularda hizmet vermektedir.

Memiş Hukuk Ofisi, şirketler hukuku alanında uzman ve profesyonel bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için https://memis.av.tr/ sitesinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu