Bilişim ve Teknoloji HukukuCeza HukukuTüketici Hukuku

Banka Hesap Blokeleri ve Kaldırılması Mali Suçlar

Banka Hesap Blokesi Nedir?

Banka hesap blokesi, hukuki süreci başlatılmış ve şüpheli hesap hareketlerinin tespiti aşamasında olan alacaklar için hesap sahibi banka veya aracı kuruma yapılan bir talep olarak tanımlanabilir. Kurumlara veya kişilere olan vadesi geçmiş (muaccel) borçların tahsil edilememesi durumunda ortaya çıkabilecek olan banka blokesi işlemleri, resmi gerekliliklere uygun olmak durumundadır ve fakat uygulamada bu gerekliliklere kimi zaman uyulmadığı da görülmektedir.

Bloke işlemi uygulanan para ve varlıklar hesap sahibi tarafından kullanılamaz hale gelmektedir. Bu hesapta havale kabul edilebilmekle beraber blokaj uygulanan tutar üzerinde havale, çekim vb işlem gerçekleştirilmemektedir. İcra dairelerinin, vergi icra masalarının veya Cumhuriyet savcılıklarının yetkileri dahilinde emirlerine istinaden uygulanan blokajlar, emrin emri tensibe ve tatbike yetkili birim tarafından uygun bulunması kararına göre işleme alınır.

Bloke Nasıl Konulur?

Alacak tahsil edilemediğinde yahut mahkeme (hukuk davası, soruşturma, kovuşturma) süreci başladığında, icra makamları veya Cumhuriyet savcıları tarafından borçlu hakkında tüm bankalara bilgi verilir. İlgili kişinin tüm banka hesapları borç tutarı kadar bloke edilir. Bununla beraber halihazırda bloke edilmiş bir hesabınız varsa, yeni açılan hesabınız kapatılmayacaktır. Zira borç tutarı kadar uygulanan blokaj sonrasında bankacılık işlemleri ayrıksı başka bir karar bulunmadığı sürece açılabilir ve hesap sahibi tarafından yönetilebilir. Çek hesabı açma yasağı gibi istisnalar mevcuttur.

Bloke Uygulanmasının Başlıca Nedenleri

Kişilerin banka ve banka benzeri kurum hesaplarının bloke edilmesinin temel nedenleri, daha öncesinde birçok banka ve devlet kurumuna olan borçlarının olması ve kişilerin bunları ödememeleridir. Vatandaş ne kadar borca ​​batıyorsa bloke işlemler o kadar artmaktadır. Uygulanan blokenin kaldırılmasını isteyenlerin blokaj konusu borçlarını ödemesi ve borcunu ödediğine dair banka veya vergi dairesine / icra dairesine kanıt sunması ve haciz kaldırma işlemi için başvurması gerekmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bir suç şüphesi nedeni ile uygulanan blokajlar, soruşturmanın tamamlanması ve bloke uygulanan kişi üzerinden şüphelerin kalkması (kovuşturmaya yer olmadığı kararı/takipsizlik kararı verilmesi) gerekmektedir.

MASAK Talebiyle Banka Hesabı Blokesi

Bununla beraber MASAK veya Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine de banka hesaplarına bloke konabilir. Bu süreçte konu edilen suçla bağlantısı bulunmayan işlemler veya yanlış anlaşılmalar nedeniyle de banka hesaplarına bloke konabilmektedir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu kısaca MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir istihbarat birimidir. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun kapsamında şüpheli işlem takibini yapan ve değerlendirmeleri sonrası bloke uygulanmasını sağlayan kurum MASAK’tır. MASAK Başkanlığının görev ve yetkileri, 10/07/2018 tarihli ve 30774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde düzenlenmiştir.
MASAK, kişilerin banka yoluyla elde ettiği gelirlerin kaynağı ile ilgili ciddi bir araştırma halindedir. Gelir vergisi mükellefi olarak vergi dairelerine beyanda bulunulmayan, tevsik edilmeyen, yurt dışı menşeili ve tam olarak hangi hizmetten kaynaklandığı ispat edilemeyecek konumdaki gelirler bu surette kurum tarafından engellenebilmektedir.

Vergi Borcu Nedeniyle Bloke

Banka ve diğer lisanslı aracı kurumlar, diğer bankalara veya vergi dairelerine borcu olan ve borcunu zamanında ödemeyen vatandaşların hesaplarına bloke işlem uygulamakla yetkilidir. Hesaba bloke işlemi yapılmasının amacı, ödenmeyen paralar için bankalara ve vergi dairesine olan borcun kolayca tahsil edilebilmesidir. Hesaplarına bloke uygulanan kişiler bloke tutarı üzerinde hiçbir şekilde işlem yapamazlar. Blokajı kaldırmak isteyenler önce kendilerinden alacaklı olan kurumlara tüm borçlarını ödeyerek borçlarını ödemeliler. Daha sonra vergi dairesinden veya müşterisi oldukları bankadan  blokenin kaldırılmasını talep edebilirler.

Savcılık Kararıyla Banka Hesabına Bloke Konması

5549 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’un “Koruma tedbirleri” başlıklı 17. maddesinde suç gelirlerinin aklanması, kara para aklama şüphesinin kuvvetli olması halinde şüpheli hesaplara el konulabileceğini düzenlemektedir. Suç gelirleri ve terörün finansmanı şüphesi bulunan soruşturmalarda bloke işlemlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Kabul edilemez bir gecikme yoksa, Sulh Ceza Hâkimi şüpheli addedilen gelir hakkında müsadere kararı verecektir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da müsadere kararı verebilmektedir. Cumhuriyet Savcısının verdiği müsadere kararının Sulh Ceza Hakimi tarafından en geç yirmi dört saat içinde onanması gerekir.

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması Süreci

Kişilerin banka hesapları blokaj işlemi ile kapatıldığında, kişiler hesapta bloke edilen miktarı açmak istiyorlarsa öncelikle borç tutarını ödemeleri ve konuya ilişkin tüm borçlarını kapatmaları gerekiyor. Kullanıcılar borçlarını öderken borç dekontunu da yanına alarak bankaya başvurmak suretiyle hesap açabilir. Ayrıca bankanın internet veya telefon uygulaması üzerinden de kolay ve hızlı bir şekilde uygulanan bloke açılabilmektedir. Vatandaşlar hesaplarını açtıklarında hesapla ilgili tüm işlemleri yeniden yaparak hesaplarındaki parayı kullanabilirler. Başka bir banka tarafından yeni bir hesap açıldığında kapatılan hesap üzerinde herhangi bir işlem yapılmamıştır ve para kullanılmadığı takdirde tüm bu işlemler yeni açılan hesap üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak, yeni hesabın borcu varsa, yeniden bloke edilebilir. Bu nedenle yeni bir hesap açmak bloke kaldırma için pek uygun değildir. Yeni hesap ile sadece bir süredir kullanılmayan fonlar veya tamamlanamayan işlemler kullanılabilir.

Borç Nedeniyle Resmi Kurumlar Tarafından Konulan Blokenin Kaldırılması

Tüm borçlar ödendikten sonra vatandaşlar hesap açmak için vergi dairesine gitmeli, ödeme (itfa) sebebiyle uygulanan blokeyi yetkili merci üzerinden kaldırmalıdır. Vatandaş tüm borçlarını ödediğine dair bankaya veya vergi dairesine makbuz veya makbuz göndermek zorundadır. Bu şartlara göre vatandaşların bloke işlemleri kaldırılacak. sayılı hesabın açılması sayılı hesabın açılması ile bağlantılı olarak, borçlunun malvarlığına, taşınmazlarına ve yedi veya üçüncü kişilere ait alacak ve haklarına alacaklının anapara, faiz ve diğer alacakları dahil tüm alacaklarını karşılayacak miktarda el konulur.
Borçlu veya borçlu ile birlikte mal sahibi olan kişilerin taşınır mal mülkiyeti veya hakkı gibi sınırlı bir mülkiyet hakkına sahip olması veya taşınır malın üçüncü bir kişi tarafından haczedilmiş olması halinde, bu durumu icra dairesine bildirmek ve başvurusunun vasiye işlenmesini talep eder. İcra dairesi de borçluyu veya borçluyla birlikte malın sahibi olan kişileri bu uygulamaya davet etmelidir. Mal ve eşyanın müsadere edilmesi ve üçüncü kişinin hak veya tazminat talep ettiği mallar son çare olarak saklıdır.
Ancak, borçlunun müsadere edilen taşınmazın müzayedesinden önce menkul veya kuvvetli bir itfa talebinde bulunması halinde, ilk önce ibraz edilen taşınır veya alacağına da el konulacak ve bu durumda haciz hakkı saklı kalacaktır. icra dairesinin mülkün yönetimine ve işleyişine ve gelir ve faiz kaybına karışmadığı ölçüde. Kârı paraya çevirme masraflarını ve gerekirse depolama ve yönetim masraflarını kesinlikle ihlal etmeyen şeylere el konulmayacaktır. Müsadere emrini veren memur, mümkün olduğu ölçüde borçlu ile alacaklının menfaatlerini uzlaştırmakla yükümlüdür.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu