Bilişim ve Teknoloji HukukuCeza Hukuku

Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası TCK 226

Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası

Müstehcenlik suçu; müstehcen ürünlerin reklamını yapmak, satmak, kiralamak, reklamını yapmak, üretmek, satmak, bulundurmak, depolamak, kullanıma sunmak, şiddet içeren veya doğal olmayan cinsel materyaller vb. seçmeli fiillerle işlenen genel ahlaka aykırı suçlardan biridir. 5237 sayılı TCK’da müstehcenlik tanımının yapılmamıştır ve bu durum sıkça da eleştirilmektedir.

Çocukların, müstehcen ürünler imal etmek veya çocukları kullanan müstehcen ürünleri ithal etmek, çoğaltmak, satmak, depolamak, bulundurmak ve sergilemek amacıyla kullanılmasıyla işlenen ahlaksızlık suçu, adi suçtan daha ağır yaptırım gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Müstehcenlik suçu, Ceza Kanununda “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. 226 TCK, kanunda müstehcenlik tanımlanmadan  suçun unsurlarına ve cezasına yer verilmiştir.

Müstehcenlik Nedir?

Müstehcenlik suçunu ve kanunda öngörülen cezayı aktarmadan evvel, müstehcenlik kavramını açıklamak gerekirse; Türk Dil Kurumu müstehcen kavramını açıkça ahlaka aykırı olanı ifade etmek için kullanılır.

Müstehcenlik Suçu Türleri

TCK madde 226 metni ve gerekçesini dikkate aldığımızda bu suçu genel ve özel olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz. Genel müstehcenlik suçu, içeriği yetişkinlere hitap eden müstehcen ürünlerin çocuklardan uzak tutulması şeklindeki kamusal yararın ihlal edilmesi durumlarında söz konusudur. Aşağıdaki durumlar genel müstehcenlik suçunun farklı şekillerini göstermektedir.

 • Müstehcen ürünlerin çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde gösterimi
 • Müstehcen içerikli bir ürünlerin içeriğini belli eder biçimde satılması veya kiralanması,
 • Müstehcen ürünlerin, kendisine özgü yerler dışında kalan yerlerde satılmasına veya kiraya verilmesi,
 • Müstehcen ürünlerin bedelsiz olarak verilmesi veya ücretsiz dağıtılması,
 • Müstehcen ürünlerin reklamının yapılması,
 • Müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yolu ile yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi.

Bunun dışında çocukların veya çocuk gibi görünen kişilerin bulunduğu veya olağandışı kabul edilebilecek müstehcen içeriklerle işlenen suçlarda  öngörülen ceza da daha yüksektir.

 • Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişilerin kullanılması,
 • İçeriğinde çocukların veya çocuk görünümlü kişilerin olduğu müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma halleri,
 • İçeriğinde şiddet, hayvan, ceset veya doğal olmayan cinsel davranışların bulunduğu müstehcen ürünleri üretme, ithal etme, satma, depolama, bulundurma halleri.

Müstehcenlik Suçunun Unsurları

Müstehcenlik suçu, TCK md.226’da iki kategori halinde düzenlenmiştir:

 • Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu,
 • Çocuklara karşı müstehcenlik suçu.

Müstehcenlik Suçu Cezası

Müstehcen İçerik Temin Etmek (İndirmek)

Kanunun ilk fıkrasına göre; bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan, kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Müstehcenlik Suçu, Görüntü Yayınlama Yoluyla

İkinci fıkraya göre ise; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Çocuklara Yönünden Müstehcenlik Suçu

Üçüncü fıkraya göre ise müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bununla beraber bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin

Dördüncü fıkra uyarınca ise şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yani; şiddet uygulanarak, hayvanlarla, ölmüş insan vücudu üstünde veya doğal olmayan yollarla yapılan cinsel içerikli davranışlar  suç olarak kabul edilmiş olup, suçun basit halinden daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Basın Yoluyla Müstehcenlik Suçu

Beşinci fıkrada ise üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu içeriklerin basın yayın yoluyla yayılması da verilecek cezayı arttıran bir nitelikli haldir.

Facebook, twitter, instagram, whatsapp ve diğer tüm sosyal medya siteleri üzerinden yapılan dağıtımlar bu kapsamda ele alınmaktadır.

Müstehcenlik türüne göre kanun farklı eylemlere farklı cezalar öngörülmüş olup, müstehcenlik suçunun cezası eylemin niteliğine ve ağırlığına göre değişmektedir. Müstehcenlik suçunda soruşturma işlemleri ise hemen hemen tüm suç türlerinde benzer şekilde ilerlemektedir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 505 584 41 16
Mail: bengimemis@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu