İdare Hukukuİdari Yargılama Usulü KanunuVergi Hukuku

Ödeme Emri Nedir? Ne Yapılmalı? İtiraz ve İptali

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme Emri, devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait olan vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i kamu alacaklarını,  6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen belgedir ve mükelleflere borcu ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları için ihtar niteliğindedir. Aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlanmış sayılır.

Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması yahut tahsilat yapılamayacağının anlaşılması durumunda; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek ödeme veya mal bildiriminde bulunma talep edilir.

Ödeme Emrinde Neler Yer Alır?

 • Borcun asıl ve ferilerinin (gecikme faizi gibi) türü ve tutarı,
 • Borcun nereye ödeneceği,
 • Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,
 • Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,
 • Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç ayı geçmemek üzere hapis ile cezalandırılacağı,
 • Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,
 • Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği,
 • Borçlu, hacze kabil malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise; en son kanuni ikametgah ve işyeri adreslerini, var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bu idarelerdeki kayıt ve hesap numaralarını, nüfus kayıt örneğini bildirmek zorunda olduğu, geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişilerin elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hususları ödeme emrinde yer alır.

Ödeme Emri Gönderildi İse Neler Yapılabilir?

Ödeme emri gönderildiğinde,; vergi, hesaplama ve taahhüt aşamalarını geçmiş ve artık tahsil aşamasına gelmiştir. Bu nedenle zaten ödemenin vadesini de Devlet belirlemiş olur. Kapsamlı olarak nelerin yapılabileceği duruma göre değişkenlik göstereceğinden inceleme yapılarak bu durum saptanması daha doğru olacaktır.

Ödeme emri sonrası yapılacaklar, yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Ödeme emrinde yer alan amme alacağının, süresinde ödenmeyen kısım için vadenin bitim tarihinden ödendiği tarihe kadar hesap edilecek aylık % 2,5 gecikme zammı (Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir) ile birlikte ödenmesi gerekir.

Ödemeler;

 • Başkanlığımıza ait gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden; Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
 • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
 • Anlaşmalı bankaların; Şubelerinden,
 • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
 • PTT işyerlerinden,
 • Tüm vergi dairelerinden, yapılabilmektedir.

Mal Beyanı (Bildirimi) Nedir?

Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir.

 • Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde yer alır.
 • Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması gerekir.
 • Borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, cinsini, mahiyetini, vasfını ve değerini belirtmelidir.
 • Borçlu, her türlü gelirlerini veya haczedilebilecek malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.
 • Borçlu, mal bildiriminde borcunu ne şekilde ödeyebileceğini belirtmelidir.
 • Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.

Malı Olmadığını Bildiren Borçlunun Bildirime Ekleyeceği Hususlar Nelerdir?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde;

 • En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,
 • Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bu idarelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek,
 • Nüfus kayıt örneğini vermek, durumundadır.

Bu mecburiyeti makul bir özrü olmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Mal bildirimi servet beyanı olmadığından, borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Borçlu daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanamaz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 505 584 41 16
Mail: avbengimemis@gmail.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu